Välkommen till Malmö stads system för att boka kommunala anläggningar och söka bidrag inom idrott och fritid, det sociala området samt funktionsstöds- och äldreområdet.

Malmö stad ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). 
Läs mer om hur Malmö stad behandlar personuppgifter på https://malmo.se/personuppgifter